تفاوت میان نسخه‌های «میکروب»

جز
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
دانشمندان به این خاطر لقب [[سم]] را به ویروس دادند چون با عبور عصاره بیماریزای موزاییک تنباکو از فیلتری که باکتری‌ها از آن توان عبور ندارند همچنان باعث بیماری در گیاه تنباکو می‌شد و این عامل را که باکتری نبود یک توکسین یا سم نامگذاری کردند.
ویروس‌ها غیر زنده تلقی می‌شوند، ویژگی‌هایی که ویروس برای زنده بودن ندارد بشرح زیر است:
 
# ویروس‌ها [[هومئوستازی]] (حالت پایدار) ندارند.
# ویروس‌هایویروس‌ها آنزیمهای لازم برای تکثیر خود را ندارند
# سوخت‌وسازی([[متابولیسم]]) درون آن‌ها رخ نمی‌دهد و…
ویروسها از لحاظ ژنوم خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:
 
ویروسها از لحاظ ژنوم خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:
۱. ویروس‌های [[DNA]]دار مثل [[آبله]] و [[تبخال]]
 
۱.# ویروس‌های [[DNA]]دار مثل [[آبله]] و [[تبخال]]
۲ ویروس‌های [[RNA]]دار مثل ویروس [[ایدز]] و [[آنفلوآنزا]] (ویروسهای این دسته بسیار هوشمند عمل کرده و به وسیله یٔ امکانات میزبان خود و با استفاده از سامانه رونوشت‌بردار معکوس خود از RNAی موجود در هستهٔ خود DNA می‌سازند)
# ویروس‌های [[RNA]]دار مثل ویروس [[ایدز]] و [[آنفلوآنزا]] (ویروسهای این دسته بسیار هوشمند عمل کرده و به وسیله یٔ امکانات میزبان خود و با استفاده از سامانه رونوشت‌بردار معکوس خود از RNAی موجود در هستهٔ خود DNA می‌سازند) ویروس‌ها می‌توانند پوشینه یا انولوپ داشته باشند، ولی در کل همهٔ ویروس‌ها باید یک نوع اسید نوکلئیک و کپسید داشته باشند، یعنی پوشینه در برخی ویروس‌ها وجود ندارد. ویروس‌ها در آخرین سیستم بین‌المللی طبقه‌بندی ویروس‌ها در سال ۲۰۱۸ دارای فیلوم کلاس هستند.
ویروس‌ها در آخرین سیستم بین‌المللی طبقه‌بندی ویروس‌ها در سال ۲۰۱۸ دارای فیلوم کلاس هستند.
 
== بیماری‌زایی ==
۳۰٬۴۱۴

ویرایش