تفاوت میان نسخه‌های «توتیای دریایی»

| subdivision =
}}
'''توتیای دریایی''' یا '''خارپُشت دریایی''' یکیکی از جانور آبزی کوچک خاردار است که در تمامی اقیانوس‌های جهان یافت می‌شود.
 
توتیای دریایی از زیرشاخه خارزیان (Echinozoa)، رده خارداران (Echinoidea) است.
کاربر ناشناس