تفاوت میان نسخه‌های «زبان تخاری»

بدون خلاصه ویرایش
جز
زبان تخاری از زبانهای هندواروپایی می باشدکه درغرب چین(حوالی شهرکاشغر) دارای گویشورانی بوده وبه تخاری a-b-cتقسیم می گردد .این زبان درقرن 8میلادی منقرض گردیده است.شهرهای فعلی کوچا(kuchaوkorlaدرkuchaوkorla)در غرب شهراورومچی استانمرکزاستان سین کیانگ چین ودر شرق شهرکاشغر ودرکل حوزه واحه تاریم درغرب چین محل زندگی گویشوران این زبان بوده است.
 
== منابع ==
۲۱۹

ویرایش