باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
بلندای این قله ۴۶۵۹ متر است.
قله تخت سلیمان در رشته کوه البرز غربی و منطقه علم کوه قرار دارد.
 
{{جغرافیای ایران-خرد}}
 
کاربر گمنام