تفاوت میان نسخه‌های «تابش الکترومغناطیسی»

جز
اضافه کردن موارد مربوط به کاهش یا حذف امواج الکترومغناطیسی غیر یونیزه از محیط زندگی ما
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: پدبد⟸پدید)
جز (اضافه کردن موارد مربوط به کاهش یا حذف امواج الکترومغناطیسی غیر یونیزه از محیط زندگی ما)
 
از آنجا که زمین همواره در حالت شبه ترازمندی است، به همان اندازه که از خورشید انرژی دریافت می‌کند، با تابش LW به فضا انرژی از دست می‌دهد. به این ترتیب، مناسب‌ترین شرایط برای زیست موجودات زنده در این کره خاکی فراهم می‌شود.
 
 
نحوه دفع امواج الکترومغناطیسی:
 
طبق تئوری فارادی میتوان مانع ورود یا کاهش امواج الکترومغناطیسی گردید، جنس پایه مواد بکار رفته باید فرومغناطیس یا دارای رسانایی باشد که هر چه میزان رسانائی بیشتر باشد، میزان دفع امواج بیشتر خواهد بود. [http://www.parsshield.ir/ محصولات ضد امواج الکترومغناطیس] از قبیل: [http://www.parsshield.ir/product/2/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3 رنگ ضد امواج الکترومغناطیس] و [http://www.parsshield.ir/product/1/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3 لباس ضد امواج الکترومغناطیس] اخیرا با توجه به گسترش روز افزون امواج الکترومغناطیس در محیط زندگی ما، کاربرد زیادی یافته است.
 
== منابع ==
۱۳

ویرایش