پای پرانتزی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح علم غلط به علم به روز.
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصلاح علم غلط به علم به روز.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
به علت کمانی شدن پاها در این بیماری اصطلاح پای پرانتزی به کار می‌رود. در حالت پرانتزی شدن ساق پاها به سمت داخل انحراف می‌یابد.
باید برای عضلات سفت شده یعنی عضلات خارج ران، تمرینات کششی بدهیم و برای عضلات داخل ران، حرکات تقویتی بدهیم.
این صحبت را لطفا ویرایش و ثبت کنید. زیرا نوشته شما در این قسمت قدیمی و غلط است.
 
== عوامل پرانتزی شدن ==
کاربر ناشناس