تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال چزنا»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|فصل = ۱۵-۲۰۱۴
|رتبه = ۱۹ [[سری آ]] (سقوط)
|الگوی دست چپ۱ = _cesena1617h
|الگوی بدن۱ = _cesena1617h_cesena1819h
|الگوی دست راست۱ = _cesena1617h
|الگوی شلوارک۱ = _cesena1617h
|الگوی جوراب۱ =_cesena1617h
|دست چپ۱ = ffffff
|بدن۱ = ffffff
|دست راست۱ = ffffff
|شلوارک۱ = 00bfff000000
|جوراب۱ = ffffff
|الگوی دست چپ۲ =
کاربر ناشناس