تفاوت میان نسخه‌های «میوه ممنوعه (مجموعه تلویزیونی)»

| [[امیر جعفری]] || جلال فتوحی || پسر حاج یونس و قدسی برادر سمانه، غزاله و سینا
|-
| [[طناز طباطبایی]] || غزاله فتوحی || دختر حاج یونس و قدسی خواهر جلال،سمانهجلال، سمانه و سینا
|-
| [[هرمز هدایت]] || بهرام شایگان || پدر هستی و رغیب جلال فتوحی
کاربر ناشناس