تفاوت میان نسخه‌های «مجاهدین افغانستان»

(←‏احزاب جهادی: اصلاحات)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
پیروزی مجاهدین از اصطلاحات تاریخ نوین افغانستان است و در گاهنامه افغانستان ثبت شده‌است.
 
مجاهدین بالاخره پس از چهارده سال درگیری‌های گوناگون با نیروهای ارتش سرخ شوروی سابق در ۸ اردیبهشت ۱۳۷۱ (۸ ثور) پس چهارده سال درگیری موفق شدند وارد [[کابل]] پایتخت [[افغانستان]] شود.
 
پس از آنکه نیروهای [[شوروی]] از [[افغانستان]] بیرون رفتند، جنگ داخلیداخلیِ قومی بین اینگروه‌های گروه‌هامجاهدین رخ داد که در پایان جنگ‌هااین جنگ‌ عده گروهیای از آن‌ها به‌نام [[طالبان]] به قدرت رسیدرسیدند.
 
پیروزی مجاهدین افغانستان، هم‌زمان شد با جنگ داخلی بین احزاب مجاهد: [[برهان الدین ربانی]] و [[احمدشاه مسعود]] تاجیک تبار به عنوان رئیس‌جمهور و وزیر دفاع دولت موقت، و از سوی دیگر حزب‌های دیگر که خواستار قدرت بودند.<ref>صیح کاذب- محمد اکرام اندیشمند- بنیاد احمد شاه مسعود- کابل ۱۳۸۲</ref><ref>افغانستان در آتش نفت- خواجه بشیر احمد انصاری- انتشارات میوند- کابل - ۱۳۸۱</ref>
۱۱۳

ویرایش