تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال رئال بتیس»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| الگوی دست راست۲ =_betis1920a
| الگوی شلوارک۲ =_betis1920a
| الگوی جوراب۲ =_betis1920a
| دست چپ۲ =0B3B24
| بدن۲ = 0B3B24
کاربر ناشناس