کاربر:Z Ehyaei/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
=== تولید داده ها===
==== تنظیمات آزمایشگاهی ====
توالی بخشی از ژنوم و یا کل ژنوم و روش توالی یابی از مهم ترین تنظیمات آزمایشی هستند. بسته به طراحی مطالعه، روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل فیلودینامیکی قابل استفاده است اما معمولا برای تجزیه و تحلیل فیلودینامیک باکتریایی، توالی کل ژنوم باکتری را در نظر می گیرند. ژنوم باکتری بسیار بزرگتر از [[آران‌ای]]ویروس هاست و سرعت تکاملی کندتری نیز دارد.در پی پیشرفت سریع توالی یابی کل ژنوم باکتریایی، خواندن و مقایسه ژنوم کامل باکتری ها مقرون به صرفه شده است. جهش هایی که به دلیل گسترش باکتری بین میزبان ایجاد می شود، به دانشمندان امکان را می دهد که درختان خانوادگی بیماری زا ها را به شکل مفصل تولید و مقایسه کنند و همچنین آن ها را با توزیع جغرافیایی باکتری ها مقایسه کنند. پیشرفت تکنولوژی توالی یابی، فیلودینامیک باکتریایی را ممکن ساخته است، اما تهیه مناسب کل ژنوم های باکتریایی الزامی است.<ref>{{cite book | last = Gordon | first = Stephen | title = Bovine tuberculosis | publisher = CABI | location = Wallingford, Oxfordshire, UK Boston, MA, USA | year = 2018 | isbn = 9781786391544 }}</ref>
==== هم تراز سازی ====
 
==== کنترل کیفیت ====
 
=== تحلیل داده ها ===
==== مدل تکاملی ====
۱۲۴

ویرایش