تفاوت میان نسخه‌های «غلامرضا رضوانی»

ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
== تحصیلات ==
با تأسیس اولین مدرسه جدید در شهرستان خمین، ایشان، به تحصیل در این مدرسه پرداخت و در عنفوان جوانی به سال‌سال 1327۱۳۲۷ برای تحصیل علوم اهل بیت راهی شهر قم گردید.
 
پس از طی دوره‌‌دوره سطح‌سطح و سطوح‌سطوح عالی حوزه علمیه قم نزد سلطانی‌سلطانی طباطبایی و عبدالجواد اصفهانی به دروس‌دروس خارج‌خارج فقه‌فقه و اصول‌اصول [[سید حسین بروجردی]]‌،، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روح‌الله خمینی]] ‌پیوستپیوست.
وی در سال‌سال 1332۱۳۳۲ برای کسب فیض از اساتید حوزه‌‌حوزه علمیه‌علمیه نجف، راهی‌راهی عراق شد و از محضر [[سیدمحمود حسینی شاهرودی‌شاهرودی]] بهره برد و همزمان به تدریس سطوح عالی علوم حوزوی مشغول گردید. وی ضمن تدریس‌تدریس علوم‌علوم حوزوی‌حوزوی همچون‌همچون رسائل‌،رسائل، مکاسب‌،مکاسب، خارج‌خارج فقه‌فقه و فلسفه‌فلسفه در مدرسه‌‌مدرسه بروجردی‌،بروجردی، مسجد ترک‌ها و مسجد هندی به تحقیق‌تحقیق و تألیف‌تألیف آثاری همچون‌همچون حواشی‌حواشی بر عروة‌الوثقی‌،عروةالوثقی، کفایة‌الاصول‌کفایةالاصول و مکاسب‌مکاسب پرداخت.
 
== پس از انقلاب اسلامی ==
پس از تصویب و [[همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)|همه پرسیهمه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، از نخستین فقهایی بود که در اول اسفند 1358۱۳۵۸ با حکم سید روح اللهروح‌الله خمینی به عضویت [[شورای نگهبان]] درآمد تا به عنوان فقیهی مبرز برای انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مبین اسلام و قانون اساسی و نیز نظارت بر انتخابات در نظام نوپای اسلامی اقدام کند.
 
متن حکم برای وی به شرح زیر می‌باشد:
 
« بسمه تعالی
جناب حجة الاسلام آقای حاج شیخ غلامرضا رضوانی دامت افاضاته
بنابر اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورائی بنام شورای نگهبان تشکیل میشودمی‌شود که انتخاب شش نفر از فقهاء عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز از این شورا بعهده اینجانب میباشدمی‌باشد لذا جنابعالی را بعنوان یکی از شش فقیه بعضویت شورای نگهبان منصوب مینمایممی‌نمایم. از خداوند متعال موفقیت هر چه بیشتر شما را امیدوارم.
 
روح اللهروح‌الله الموسوی الخمینی
اول اسفند ماه 1358۱۳۵۸ برابر3برابر۳ ربیع الثانی 1400۱۴۰۰»
 
غلامرضا رضوانی به‌به مدت‌مدت سه‌سه سال‌سال در شورای نگهبان، انجام‌انجام وظیفه‌وظیفه نمود. از آنجایی که طبق اصل 92۹۲ قانون اساسی «... در نخستین‏نخستین دوره‏دوره پس‏پس از گذشتن‏گذشتن سه‏سه سال‏، نیمی‏نیمی از اعضا به‏به قید قرعه‏قرعه تغییر می‏ یابند...می‌یابند…» آیت الله رضوانی به قید قرعه از این نهاد خارج ‌شدشد. وی سپس به‌به ریاست‌ریاست [[دیوان‌دیوان عدالت‌عدالت اداری‌اداری]] منصوب‌منصوب گردید.
 
پس از مرگ [[سید احمد خوانساری]]، که در مسجد سید عزیزالله بازار تهران اقامه نماز جماعت می نمود،می‌نمود، سید روح اللهروح‌الله خمینی در تاریخ 7۷ اسفند 1363۱۳۶۳ مصادف با 5۵ جمادىجمادی الثانىالثانی 1405،۱۴۰۵، غلامرضا رضوانی را طی حکمی به عنوان امام جماعت این مسجد معرفی کرد. اوصافی که در متن این حکم دربارهدربارهٔ وی به کار رفت، قابل توجه و حاکی از میزان اعتماد و اطمینان بود:
 
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم. از آنجا که پس از رحلت تأسف‏انگیزتأسف‌انگیز حضرت آیت اللَّه مرحوم آقاىآقای خوانسارىخوانساری- رضوان اللَّه علیه- جمعىجمعی از مؤمنین از اینجانب خواسته‌‏اندخواسته‌اند که براىبرای امامت مسجد سید عزیز اللَّه یک نفر شخص داراىدارای صلاحیت معرفىمعرفی نمایم، لذا جناب مستطاب حجت الاسلام آقاىآقای حاج شیخ غلامرضا رضوانىرضوانی- دامت افاضاته- را که سالهاىسالهای طولانىطولانی با ایشان نزدیک بودم و ایشان را به علم و تقوا و صلاح و سداد موصوف می‌‏دانم،می‌دانم، براىبرای این امر شریف معرفىمعرفی می‌‏نمایم.می‌نمایم؛ و ایشان وکیل اینجانب می‌‏باشندمی‌باشند و مؤمنین می‌‏توانندمی‌توانند در امور شرعیه به ایشان مراجعه نمایند. امید است ان شاء اللَّه تعالىتعالی با عنایت خداوند تعالىتعالی و تأیید حضرت بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- در این امر شریف به نحو شایسته موفق و مؤید باشند. والسلام علىعلی عباداللَّه الصالحین.»
 
== حضور مجدد در شورای نگهبان ==
در تابستان سال 1368۱۳۶۸ [[محمد یزدی]] یکی از فقهای شورای نگهبان با حکم [[سید علی خامنه‌ای]] به ریاست [[قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|قوه قضائیه]] منصوب گردید و همزمان غلامرضا رضوانی در تاریخ 9۹ شهریور 1368۱۳۶۸ وی به عضویت شورای نگهبان منصوب گردید. متن ‌ایناین حکم که همراه با تأکید بر «مراتب علمىعلمی و عملىعملی» است، به شرح زیر می‌باشد:
 
در تابستان سال 1368 [[محمد یزدی]] یکی از فقهای شورای نگهبان با حکم [[سید علی خامنه‌ای]] به ریاست [[قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|قوه قضائیه]] منصوب گردید و همزمان غلامرضا رضوانی در تاریخ 9 شهریور 1368 وی به عضویت شورای نگهبان منصوب گردید. متن ‌این حکم که همراه با تأکید بر «مراتب علمى و عملى» است، به شرح زیر می‌باشد:
 
«بسم الله الرّحمن الرّحیم.
آیة الله آقاىآقای حاج شیخ غلامرضا رضوانىرضوانی (دامت افاضاته)
با توجه به مفاد اصل نود و یکم قانون اساسىاساسی جمهورىجمهوری اسلامىاسلامی در مورد شوراىشورای نگهبان که به منظور صیانت از احکام مقدّسه اسلام و قانون اساسىاساسی و عدم مغایرت مصوّبات مجلس شوراىشورای اسلامىاسلامی با آنها تشکیل مى‌گرددمی‌گردد و نصب فقهاىفقهای آن برعهده رهبر است و با معرفت به مراتب علمىعلمی و عملىعملی جناب عالىعالی که مورد عنایت خاص امام فقید عظیم الشّأن (رضوان الله تعالىتعالی علیه) قرار داشت، شما را به عضویت شوراىشورای مزبور منصوب مى کنممی‌کنم. از خداوند متعال، موفقیت جناب عالىعالی و سایر حضرات اعضاىاعضای محترم را در حراست از خط مستقیم اسلام و انقلاب مسألت مى نمایممی‌نمایم.
 
سیّد علىعلی خامنه‌اىخامنه‌ای- 9۹/6۶/68۶۸»
 
رضوانی سرانجام در شامگاه 30۳۰ فروردین 1392۱۳۹۲ از دنیا رفت.
 
== منابع ==
{{یادکرد وب|عنوان=زندگینامه: غلامرضا رضوانی خمینی (۱۳۰۹ - ۱۳۹۲۱۳۰۹–۱۳۹۲)|نشانی=https://www.hamshahrionline.ir/news/210283/زندگینامه-غلامرضا-رضوانی-خمینی-۱۳۰۹-۱۳۹۲|وبگاه=همشهری آنلاین|تاریخ=2013-04-21|بازبینی=2020-06-11|کد زبان=fa}}
{{پانویس}}