تفاوت میان نسخه‌های «عیسی»

۶۱ بایت حذف‌شده ،  ۱ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
== تبارنامه و خانواده ==
[[پرونده:JesseTree.jpg|بندانگشتی|200px|چپ|
{{گفتاورد مریم دختر عمران پسر هالی، پسر [[متات]]، پسر [[لاوی]]، پسر ملکی، پسر [[ینا]]، پسر [[یوسف]]، پسر [[متاتیا]]، پسر [[آموس]]، پسر [[ناحوم]]، پسر [[حسلی]]، پسر [[نجی]]، پسر مات، پسر [[متاتیا]]، پسر [[شمعی]]، پسر [[یوسف]]، پسر [[یهودا]]، پسر [[یوحنا]]، پسر [[ریسا]]، پسر [[زروبابل]]، پسر [[سالتیئیل]]، پسر [[نیری]]، پسر [[ملکی]]، پسر ادی، پسر [[قوسام]]، پسر [[ایلمودام]]، پسر [[ئیر]]، پسر [[یوسی]]، پسر [[ایلعازر]]، پسر [[یوریم]]، پسر [[متات]]، پسر [[لاوی]]، پسر [[شمعون]]، پسر [[یهودا]]، پسر [[یوسف]]، پسر [[یونان]]، پسر [[ایلیاقیم]]، پسر [[ملیا]]، پسر [[مینان]]، پسر [[متاتا]]، پسر [[ناتان]]، پسر '''[[داوود]]'''، پسر [[یسی]]، پسر [[عوبید]]، پسر [[بوعز]]، پسر [[شلمون]]، پسر [[نحشون]]، پسر [[عمیناداب]]، پسر آرام، پسر [[حصرون]]، پسر [[فارص]]، پسر [[یهودا]]، پسر [[یعقوب]]، پسر [[اسحق]]، پسر '''[[ابراهیم]]'''، پسر [[تارح]]، پسر [[ناحور]]، پسر [[سروج]]، پسر [[رعو]]، پسر [[فالج]]، پسر [[عابر (پیامبر)|عابر]]، پسر [[صالح]]، پسر [[قینان]]، پسر [[ارفکشاد]]، پسر [[سام]]، پسر '''[[نوح]]'''، پسر [[لمک]]، پسر [[متوشالح]]، پسر [[خنوخ]]، پسر [[یارد (جد نوح)|یارد]]، پسر [[مهللئیل]] پسر [[قینان]]، پسر [[انوش]]، پسر [[شیث]] پسر [[آدم]] بود و آدم پیامبر خدا بود.}}
 
نویسندگان مسیحی در طول تاریخ تئوری‌های مختلفی جهت آشتی دو تبارنامه پیشنهاد کرده‌اند:
کاربر ناشناس