ناحیه درواز: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
==پیشینه==
منابع فارسی و عربی سده‌های میانه نام درواز را «کَران» آورده‌اند و مرکز آن را دِه کنونی کِوران یاد کرده‌اند. به گفتۀ مردم درواز، نام باستانی این سرزمین مهستان یا شین بوده‌است.
مطابق افسانه ها رحیم الله قدرتمند ترین فرمانروای درواز یاد شده است.
 
درواز از زمان سامانیان تا سال ۱۸۷۷ حکومتی مستقل داشته و فرمانروایان آن را «شاه» می‌خوانده‌اند. قلمرو پادشاهی درواز سرزمین امروزی ناحیه‌های [[ناحیه طویل‌دره|طویل‌دره]]، درواز و [[ناحیه ونج|ونج]] طرف {{پرچم|تاجیکستان}}، و طرف {{پرچم|افغانستان}}، ناحیه‌های [[ولسوالی خواهان|خواهان]], [[ولسوالی کوف آب|کوف‌آب]], [[ولسوالی شکی|شکی]], و [[ولسوالی نسی|نُسی]]، [[ولسوالی مایمی|مایمی]]، در دو کنارۀ [[رود پنج]] را در بر می‌گرفته‌است.
کاربر ناشناس