تفاوت میان نسخه‌های «محمود حسابی»

بدون خلاصه ویرایش
("یکی از وزیران فرهنگ سلطنت پهلوی" به "وزیر فرهنگ کابینه محمد مصدق" تغییر کرد؛ چون باتوجه حضور کوتاه یکساله حسابی در این منصب و اختلافات سلطنت پهلوی با کابینه مصدق، عبارت دوم دقیق تر است.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| همسر = [[صدیقه حائری]]
| شریک زندگی =
| فرزندان = [[ایرج حسابی]]{{سخ}}[[انوشه حسابی]]
| والدین = مادر: گوهرشاد حسابی{{سخ}}پدر: عباس معزالسلطنه
| خویشاوندان سرشناس =
۳۱۸

ویرایش