تفاوت میان نسخه‌های «الکساندر نوری»

به نسخهٔ 29962014 از 2A02:8109:ABF:F940:99D3:3716:6B63:FF6B برگردانده شد (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر برگردانده‌شده
(به نسخهٔ 29962014 از 2A02:8109:ABF:F940:99D3:3716:6B63:FF6B برگردانده شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
۲۴٬۹۲۸

ویرایش