تفاوت میان نسخه‌های «رباط‌کریم»

افزودن مطلب درست
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزودن مطلب درست)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|مذهب=شیعه دوازده امامی
|مساحت=۲۷۵ کیلومتر مربع
|ارتفاع=۱۰۲۴۱۰۷۵ متر
|میانگین‌دما=۳۰۱۶
|میانگین‌بارش‌سالانه=۱۰۰۲۲۰
|شمارروزهای‌یخبندان=۶۰
|فرماندار شهرستان رباط‌کریم=نظام ملکشاهی
|شهردار= اصغر پارسا
کاربر ناشناس