تفاوت میان نسخه‌های «تی‌شرت»

۱۷۱ بایت حذف‌شده ،  ۴ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه وظیفه تازه‌وارد
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه وظیفه تازه‌وارد
{{تیشرت}}
 
{{Underlinked|date=اوت ۲۰۱۶}}
تیشرت لباس های آستین کوتاه و راحت و ازاد هست
تیشرت را معمولا با ویژگی آسین کوتاه و یقه های تقریبا باز و جنس خنک میشناسیم، تیشرت در فصل های بهار و تابستان بیشترین استفاده را دارد، تیشرت هایی با جنس های ضخیم را در پاییز زیر لباس های گرم تر با آستین بلند استفاده میکنم.
 
== تیشرت ==
{{multiple image
| align = left
| caption2 = {{وسط‌چین}}تی‌شرت زنانه {{پایان}}
}}
تی شرت'''تی‌شرت''' (T shirt یا tee shirt) نوعی پیراهن پارچه ایپارچه‌ای است که بخاطر شکل T مانند بدن و آستین هاآستین‌ها به این نام شناخته می شودمی‌شود. شکل معمول تی شرت هاتی‌شرت‌ها شامل آستین هایآستین‌های کوتاه و یک حلقهحلقهٔ گرد (معروف به یقه گرد ) بجای یقهیقهٔ عادی است. تی شرت هاتی‌شرت‌ها نوعا از [[پارچه نخی]] و توسط دوخت ماشینی تهیه می شوندمی‌شوند و در مقایسه با پیراهن هایپیراهن‌های دوخته شده از بافت نرم ترینرم‌تری برخوردارند. در اغلب نمونه هاینمونه‌های مدرن ، بدنهبدنهٔ تیتی‌شرت شرتبه بشکلشکل یک لولهلولهٔ پارچه ایپارچه‌ای یکسره در دستگاه هایدستگاه‌های‌ بافندگی دایره ایدایره‌ای شکل بافته می شودمی‌شود، بطوریطوری که درزی در کناره هایکناره‌های پیکره آن بوجود نیاید. صنعت بافت تی شرتتی‌شرت گرایش فراوانی به صنایع اتوماتیک یافته کرده است و در این میان می تواندمی‌توان به برش پارچه ها بوسیلهبوسیلهٔ لیزر یا آب افشان هاآب‌افشان‌ها اشاره کرد.
 
تیشرت را معمولا با ویژگی آسین کوتاه و یقه های تقریبا باز و جنس خنک میشناسیم، تیشرتتی‌شرت در فصل هایفصل‌های بهار و تابستان بیشترین استفاده را دارد، تیشرت هاییتی‌شرت‌هایی با جنس های ضخیم را در پاییز زیر لباس هایلباس‌های گرم تر با آستین بلند استفاده میکنممی‌کنیم.
 
=== تاریخچه ===
۴۵۲

ویرایش