تبعید و سلطنت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
== برگردان به فارسی ==
دورازدیار و قلمرو - برگردان پرویز شهدی - نشرانتشارات مجید (به سخن)
 
تبعید و سلطنت - برگردان بهرام معلمی و محمدرضا آخوندزاده - نشر[[انتشارات ققنوس]]
 
 
۱۵۱

ویرایش