تفاوت میان نسخه‌های «نقض حقوق زندانیان در دوره کروناویروس در جمهوری اسلامی ایران»