تفاوت میان نسخه‌های «دولت الکترونیک»

جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +املا+مرتب+تمیز (۱۴.۹ core): + رده:خدمات عمومی)
با اینکه پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت الکترونیکی در ایران در سال‌های انتهایی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی خیلی جدی گرفته شد، اما در سال‌های بعدی طرح‌های راهبردی تا حدی کنار گذاشته شدند و در حال حاضر ایران به لحاظ شاخص‌های حکومت الکترونیک در میان کشورهای جهان و حتی منطقه جایگاه شایسته‌ای ندارد.<ref>Shahghasemi, E. , Tafazzoli, B. , Akhavan, M. , Mirani, G. & Khairkhah, T. (2013). Electronic Government in Iran: A Case Study. Online Journal of Social Sciences Research, 2(9), 254-262.</ref> ارزیابی‌های انجام گرفته از شاخص دولت الکترونیکی در میان ۱۹۰ کشور دنیا حاکی از آن است که ایران با کسب ۴ هزار و ۸۷۶ امتیاز در رتبه ۱۰۰ جهان قرار دارد.
 
== تعاریف مختلف دولت الکترونیکی توسط میثم یعقوبی ==
* گروهی دولت الکترونیکی را معادل [[کسب و کار]] الکترونیکی در یک کشور در نظر می‌گیرندکه از زیر ساختی واحد استفاده می‌شود.
* دولت الکترونیکی سازماندهی مجدد خدمات شهروندی به کمک [[فناوری اطلاعات]] است.
کاربر ناشناس