تفاوت میان نسخه‌های «شبکه رایانه‌ای»

بدون خلاصه ویرایش
شبکه رایانه‌ای باعث آسان‌سازی ارتباط میان کاربران شده و اجازه می‌دهد تا کاربران منابع خود را به اشتراک بگذارند.
 
'''انواع شبکه های رایانهرایانه‌ای ایاز نظر وسعت:'''
 
WAN: شبکه محیط گسترده یا همان (Wide Area Network)
 
MAN: شبکه محیط شهری یا همان کلان‌شهری(Metropolitan Area Network)
 
LAN: شبکه محیط محلی یا همان (Local Area Network)
 
PAN: شبکه محیط شخصی یا همان (Personal Area Network)
 
WLAN: شبکه محیط محلی بی‌سیم یا همان (Wireless Local Area Network)
 
 
۴۴

ویرایش