تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگ لغت»

۱۲۳۴
(هورا)
(۱۲۳۴)
فرهنگ واژگان با '''[[دانشنامه]]''' تفاوت دارد. در یک واژه‌نامهٔ معمولاً، فقط به معنای واژه‌ها اکتفا می‌شود و اطلاعات دیگری (نظیر تاریخچه و ریشهٔ آن‌ها) داده نمی‌شود. به‌علاوه، در واژه‌نامه‌ها فقط به واژه‌های عمومیِ یک زبان اشاره می‌شود، و اسامی خاص (مانند اسامی مکان‌ها و اشخاص) کمتر نوشته می‌شود. با این حال، مرز دقیقی بین واژه‌نامه و دانشنامه نمی‌توان تعیین کرد، و برخی کتاب‌ها به نوعی در هر دو طبقه جا می‌گیرند؛ مانند ''[[لغت‌نامه دهخدا|لغت‌نامهٔ دهخدا]]''.
 
== انتقادها به مفهوم فرهنگ لغت............................................................ ==
[[پیر بوردیو]] هر فرهنگ لغتی را حاوی [[سوگیری]] می‌داند و در این رابطه بر این [[عقیده]] است که تمام فرهنگ‌نامه‌ها، اعم از [[جامعه‌شناسی]]، [[انسان‌شناسی]]، [[فلسفه]] و غیره، اغلب [[قلدری|زورگویانه]] هستند. او علت این امر را این می‌داند که آن‌ها در [[تظاهر]] به [[توصیف]]، در واقع به برخی [[واژه]]‌ها [[مشروعیت]] می‌دهند. او فرهنگ‌نامه‌ها را [[ابزار]]هایی می‌داند برای ساخت [[واقعیت]]ی که مدعی [[ثبت]] آن‌اند، و مدعی است آن‌ها می‌توانند [[نویسنده|مؤلفان]] و [[مقوله (کانت)|مفاهیمی]] را که وجود ندارند به‌وجود بیاورند و، برعکس، دربارهٔ مفاهیم یا مؤلفانی که وجود دارند خاموش بمانند.<ref name="d">[[پیر بوردیو]]. ''درسی دربارهٔ درس''. ترجمهٔ [[ناصر فکوهی]]. تهران: [[نشر نی]]، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۷۹.</ref>