تفاوت میان نسخه‌های «عبدالعلی بازرگان»

افزودن مطلب
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید واگردانی دستی
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| کشور مرگ =
| نام همسر =
| فرزندان = ۳لیلی بازرگان‌(همسرشاهین نجفی)،دوفرزنددیگر
| حزب سیاسی = [[نهضت آزادی ایران]]
| سمت =
کاربر ناشناس