مارشن من‌هانتر: تفاوت میان نسخه‌ها

توانایی های سوپرمن رو برای مارشن منهانتر ننویسید
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(توانایی های سوپرمن رو برای مارشن منهانتر ننویسید)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|توانایی‌ها=
* قدرت، سرعت، استقامت، پایداری، دوام، واکنش، هوش، چابکی، عضلات، حواس و انعطاف‌ ابرانسانی
* [[قدرت فوق بشری]]
* [[سرعت]]
* [[پرواز]]
* [[کنترل ذهن]]
* قدرت های بینایی شامل:
** دید تلسکوپی
** دید [[طیف الکترومغناطیسی]]
** دید [[میکروسکوپی]]
** دید [[اشعه ایکس]]
** دید پرتوی گرما
* قدرت های تنفسی شامل:
** تنفس باد
** تنفس منجمدکننده
* آسیب ناپذیری
* لمس ناپذیری
* نامرئی شدن
* [[تغییر شکل]]اندازه محدود
* تغییر اندازه محدود
* هوش در سطح نابغه
* کاراگاهی خبره
کاربر ناشناس