تفاوت میان نسخه‌های «ترانه‌شناسی شهرام شب‌پره»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|}
 
=== [[دیار (آلبوم)|دیار]] (۱۳۶۱۱۳۷۱) ===
{| class="wikitable"
|-
!آهنگساز
!تنظیم
!سال انتشار
|-
|اون کیه
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۰
|-
|مسافر
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۰
|-
|دوماد
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۰
|-
|طناز
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۰
|-
|ایران ایران
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|-
|-
|بارون بارونه
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۱
|-
|دل
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۰
|-
|دلبر
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۰
|-
|دیار (ورژن فولک)
|شهرام شب‌پره
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۵۹
|-
|ای یار
|دیدار
|
|
|
|۱۳۵۹
|-
|دیار (ورژن دیسکو)
|شهرام شب‌پره
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۵۹
|-
|دوماد (ورژن دوم)
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|
|-
|سرنوشت
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۱
|-
|جیمی
|شهرام شب‌پره
|شهرام شب‌پره
|۱۳۶۰
|-
|فلیپ
|
|
|
|۱۳۶۰
|-
|}
 
=== [[شهر عشق (آلبوم)|شهر عشق]] (۱۳۶۳۱۳۷۸) ===
{| class="wikitable"
|-
!آهنگساز
!تنظیم
!سال انتشار
|-
|عادت
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۳
|-
|عسل لبات
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۲
|-
|یامبوسنم (بندری)
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۲
|-
|برو برو
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۳
|-
|گرفتار
|آندرانیک
|آندرانیک
|۱۳۶۱
|-
|قسمت
|منوچهر چشم آذر
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۳
|-
|خدایا چه کنم
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۲
|-
|میتونی
|سیاوش قمیشی
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۳
|-
|مرغ عشق
|منوچهر چشم آذر
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۲
|-
|شهر عشق
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۲
|-
|طلسم
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|۱۳۶۳
|-
|}
|منوچهر چشم آذر
|-
|رسوا (شهره)
|شاهرخ
|منوچهر چشم آذر
|منوچهر چشم آذر
|-
|چرا رفتی (شهره)
|شهرام شب‌پره
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|-
|عادت (اجرای جدید ترانه هموطن)
|عادت
|شهرام شب‌پره
|شهرام شب‌پره
|منوچهر چشم آذر
|-
|گمشده (شهره)
|شاهرخ
|منچهر چشم آذر
|منوچهر چشم آذر
|-
|اجرای جدید ترانه هموطن
|شهرام شبپره
|شهرام شبپره
|منوچهر چشم آذر
|-
|}
 
=== خجالتی (۱۳۶۷۱۳۶۸) ===
{| class="wikitable"
|-
کاربر ناشناس