کره (هندسه): تفاوت میان نسخه‌ها

۱ ویرایش 94.183.70.9 (بحث) برگردانی شد (TW)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(۱ ویرایش 94.183.70.9 (بحث) برگردانی شد (TW))
برچسب: خنثی‌سازی
 
فکر کنم نادرست باشد برای همین ادامه ندادم -->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
== مساحت کره ==