تفاوت میان نسخه‌های «دایره واحد»

جز
جز (کسینوس زاویه برابر است با مقدار طول مختصات محل برخورد و سینوس زاویه برابر است مقدار عرض مختصات محل برخورد با دایره مثلثاتی.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
[[رده:۱ (عدد)]]
[[رده:تحلیلآنالیز فوریه]]
[[رده:مثلثات]]
[[رده:هندسه تحلیلی]]