تفاوت میان نسخه‌های «فرخنده ملکزاده»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
تماشا میکنندم دیگران من زار میسوزم
 
ولی خوشحال از آنم که فارغبال میسوزم
 
دلم آتش گرفت آندم که تهمت میزدند برمن
 
که فرقان در جگر دارم ولی قرآن میسوزم
 
منم فرخنده ی کز جهل، نادانان و نامردان
 
حجابم را دریدند و شدم عریان و میسوزم
 
تمام شهر میدیدند ومن مشت و لگد خوردم
 
فغان کز جور آن داروغه بی عار میسوزم
 
عجب رسوا شدآن واعظ که ناسنجیده فتوا داد
 
ومن از ظلم صدها واعظ گمراه میسوزم
 
ولی فرخنده تر گشتم چو بابایم ندا میداد
 
که من مجنونم و قرآن سر بازار میسوزم
 
بیا بس کن "ستوده" ماجرای این حقیقت را
 
که اندر هیزم هر بیت هزاران بار میسوزم
 
۶

ویرایش