هنری پنجم: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
برچسب: برگردانده‌شده
برچسب: واگردانی دستی
[[رده:دارندگان نشان اژدها]]
[[رده:درگذشتگان ۱۴۲۲ (میلادی)]]
[[رده:مرگ‌هادرگذشتگان بربه اثرعلت بیماری عفونی در فرانسه]]
[[رده:درگذشتگان به علت دیسانتری]]
[[رده:دودمان پلانتاژنه]]