تفاوت میان نسخه‌های «لنفوسیت»

۳۱۵ بایت اضافه‌شده ،  ۸ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
(نقطه اضافه کردم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== انواع ==
لنفوسیت B (به علت اینکه اولین بار در تخمدان جوجه که Bursa نامیده می‌شود مشاهده شده‌اند) دوره تمایز خود را در محل تولید یعنی همان مغز استخوان می‌گذارنند. این لنفوسیت‌ها بیشتر در تولید [[پادتن]] و ایمنی هومرال نقش دارند.
لنفوسیت‌هایلنفوسیت T کههم پسمانند لنفوسیت B از تولیدسلول درهای بنیادین مغز استخوان واردایجاد می شود اما محل تمایز آنها در غده تیموس شدهاست و آنجادر اثر هورمون تیموسین تمایز می‌یابندمی ویابند، خودوخود چهار نوع هستند که عبارت اند از: [[لنفوسیت تی سیتوتوکسیک]]، [[لنفوسیت تی یاری دهنده]]، [[لنفوسیت تی خاطره]] و [[لنفوسیت تی سرکوبگر]] انواع لنفوسیت‌های تی هستند. لنفوسیتهای T در [[ایمنی سلولی]] و [[ایمنی تطبیقی]] سیتوتوکسیک مؤثرند.
 
لنفوسیت ها بعد از تمایز در غدد لنفی مستقر می شوند . سلول های دندریتیک نیز به آنها در تشخیص انتی ژن کمک می کنند .
لنفوسیت‌های T که پس از تولید در مغز استخوان وارد تیموس شده و آنجا تمایز می‌یابند و خود چهار نوع هستند که عبارت اند از: [[لنفوسیت تی سیتوتوکسیک]]، [[لنفوسیت تی یاری دهنده]]، [[لنفوسیت تی خاطره]] و [[لنفوسیت تی سرکوبگر]] انواع لنفوسیت‌های تی هستند. لنفوسیتهای T در [[ایمنی سلولی]] و [[ایمنی تطبیقی]] سیتوتوکسیک مؤثرند.
 
[[سلولهای کشنده طبیعی]] (NK cells) در [[ایمنی سلولی]] و ایمنی ذاتی دخیل هستند.
 
کاربر ناشناس