تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Tofawiki.js»

وسط‌چین کردن عنوان پنجره
(استفاده از TextInputWidget تا در ظاهر موبایل هم بهتر دیده شود)
(وسط‌چین کردن عنوان پنجره)
var windowManager = new OO.ui.WindowManager();
windowManager.$element.addClass('tofawiki-dialog');
mw.util.addCSS('.tofawiki-dialog * { font-family: system-ui!important; }');[
'.tofawiki-dialog * { font-family: system-ui!important; }',
'.tofawiki-dialog .oo-ui-processDialog-location { text-align: center!important; }'
].join('\n'));
$(document.body).append(windowManager.$element);
var dialog = new Dialog();