باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
افزودن سریع رده «خلیج فارس» (با استفاده از رده‌ساز)
 
لازم به ذکر است که ایران بیشترین و عراق کمترین ساحل را با خلیج فارس دارند.
 
[[رده:خلیج فارس]]