تفاوت میان نسخه‌های «عصر روشنگری»

جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +مرتب (۱۴.۹ core): + رده:پیشرفت)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
== افراد تأثیرگذار ==
{{columns-list|colwidth=35em|
* [[رنهآیزاک دکارتنیوتون]]
* [[آدام اسمیت]]
* [[امانوئل کانت]]
* [[آدام وایسهائوپت]]
* [[ادموند برک]]
 
* [[باروخ اسپینوزا]]
* [[بارون دولباخ]]
* [[بنجامین فرانکلین]]
 
* [[پیر بل]]
 
* [[توماس هابز]]
* [[رنه دکارت]]
* [[جان لاک]]
* [[مارتین لوتر]]
* [[فرانسیس بیکن]]
 
* [[آیزاک نیوتون]]
* [[پیر بل]]
* [[ولتر]]
* [[مونتسکیو]]
* [[دنیس دیدرو]]
* [[ژان ژاک روسو]]
* [[امانوئل کانت]]
* [[ژولین اوفره دو لا متری]]
* [[بارون دولباخ]]
* [[توماس جفرسون]]
* [[بنجامین فرانکلین]]
* [[آدام وایسهائوپت]]
* [[گوته]]
* [[رابرت هوک]]
* [[ادموند برک]]
* [[آدام اسمیت]]
}}
 
۲۶۰

ویرایش