تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Kamalabdollazadeh/صفحه تمرین»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
==فهرست کتاب==
* پیشگفتار: عصر جدید . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹
*۱. انسان گرایان و فرهنگ . . . . . . . . . . . . . . ۱۵١٣
*۲. بازرگانان و تجارت. . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۳
*۳. فرمانروایان و کاشفان . . . . . . . . . . . . . . ۴۹۵٣
*۴. نقاشی و پیکرتراشی. . . . . . . . . . . . . . . . ۶۵ ٧۵
*۵. شعر، داستان و نمایشنامه. . . . . . . . . . . . ۸۳٩١
*۶. پیدایشعلوم و زوالطب جنبش. روشنگری. . . . . . . . ۹۹. . . . . . . . . . . . ١٠٩
*۷. علومپسگفتار: وپیدایش طبجهان امروزی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲۱١٢٧
 
==توضیح سرفصل ها==
۲۸۵

ویرایش