تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Kamalabdollazadeh/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
کتاب رنسانس یکی دیگر از [[کتاب]] های مجموعه ی [[تاریخ جهان]] است که توسط [[انتشارات ققنوس]] منتشر شده اند.
 
در آغاز قرن چهاردهم میلادی، عصر میانی یا [[قرون وسطی]] که از زمان سقوط [[روم]] حدود هزار سال طول کشیدکشیده بود، رو به پایان بود و [[رونسانس]]، یکی از بزرگترین جنبش هایجنبش‌های فرهنگی [[تاریخ]]، به تدریختدریج جایگزینش شد. [[رنسانس]] در سال هایسال‌های ۱۳۰۰ از [[ایتالیا]] آغاز شد و در عرض سه قرن در سراسر [[اروپا]] انتشار یافت. به ندرت در دوره ایدوره‌ای چنین کوتاه از نظر [[تاریخی]]، رخدادهای متحددیمتعددی رهبه وقوع می پیوندند،می‌پیوندند، حال آن که این قرن هاقرن‌ها سرشار از تغیرات اساسی و فعالیت هایفعالیت‌های بزرگ است. جهان امروزی زایده یزایده‌ی همین فعالیت هاست،فعالیت‌هاست، زیرا [[رونسانس]] پایه [[اقتصادی]]، [[سیاسی]]، [[هنری]] و [[علمی]] تمدن هایتمدن‌های کنونی [[غرب]] را بنا نهاد.
 
==فهرست کتاب==
۲۸۵

ویرایش