تفاوت میان نسخه‌های «ریدر (خرم‌آباد)»

تمیز کردن یاد کرد ها
(گویش رگیونه و طایفه لیریایی و حذف بختیاری)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(تمیز کردن یاد کرد ها)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
{{جعبه اطلاعات روستای ایران
|نام‌رسمی=ریدر ؛رٍگ
|روی‌نقشه=آری
|عرض‌جغرافیایی =
|نام‌های‌دیگر=
|نام‌های‌قدیمی=
|سال‌بنیاد=بین ۱۰۰۶ تا ۱۰۸۰ هجری شمسی
|جمعیت =۱۸ نفر(۱۳۹۵)
|رشدجمعیت=بدون تغییر
۸۴

ویرایش