تفاوت میان نسخه‌های «حمیده بنت مسلم بن عقیل»

←‏حضور درکاروان کربلا: زدودن پیوند نالازم
(←‏زندگی‌نامه: پیوند صحیح)
(←‏حضور درکاروان کربلا: زدودن پیوند نالازم)
 
== حضور درکاروان کربلا ==
در بین راه و در محل [https://fa.wikihussain.com/view/ثعلبیه ثعلبیه] زمانی که خبر کشته شدن مسلم بن عقیل به کاروان رسید، حسین بن علی دختر او را بر زانوی خود نشاند و دست نوازش بر سر او کشید. حمیده گفت: «با من چون یتیمان رفتار می‌کنی؟ آیا پدرم کشته شده‌است؟» حسین بن علی گریست و گفت: «آری؛ اما غم مخور، اگر پدرت نیست من به جای پدرت هستم.»
 
== مرگ ==