زمان حال استمراری در زبان انگلیسی: تفاوت میان نسخه‌ها

(←‏کاربردها: اضافه کردن بخش ساختار به مقاله)
 
در [[زبان فارسی|فارسی]] از (می + بن حال + شناسه) یا («داشتن» به حال ساده + حال استمراری) استفاده می‌کنیم. برای نمونه:
{{چپچین}}
 
I am going.
{{پایان چپ‌چین}}
 
من می‌روم. یا من دارم می‌روم.
 
۲۵۹

ویرایش