باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: حذف فاصله مجازی زائد
'''دسترس پذیری:'''<br /> تضمین کننده این مطلب است که کاربران مجاز سیستم میتوانند دسترسی به موقع و بی وقفه به اطلاعات سیستم داشته باشند. علاوه بر هدف دسترسی پذیری میتوان به سودمندی و قابلیت اعتماد اشاره کرد.<br />
این اهداف و سایر اهداف مرتبط از سیاست امنیتی سازمان نشأت میگیرد که این امر توسط مدیریت ارشد سازمان به منظور تعیین دسترسی‌های لازم توسط اشخاص مجاز تدوین میگردد.<br />
نکته قابل توجه که در طراحی و پیاده سازی مکانیزمهای کنترل دسترسی باید لحاظ شود سه مورد تهدیدهای موجود برای سیستم، آسیب¬پذیری سیستم در برابر این تهدید‌هاتهدیدها و مخاطراتی که ممکن است توسط این تهدیدها ایجاد شود، می‌باشد. در ادامه توضیحات بیشتری در مورد این سه مورد ذکر می‌شود:<br />
 
'''تهدید:'''<br /> واقعه یا فعالیتی که پتانسیل آسیب رسانی به اطلاعات سیستمها و یا شبکه¬ها را دارا می‌باشد.<br />
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش