دلفین بینی‌بطری گرمسیری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
برچسب: برگردانده‌شده
برچسب‌ها: واگردانی دستی برگردانده‌شده
[[رده:دلفین‌های اقیانوسی]]
[[رده:سیاهه قرمز IUCN از گونه‌های با اطلاعات کم]]
[[رده:سیاههفهرست قرمزسرخ IUCN از گونه‌های در مرزنزدیک تهدید]]