تفاوت میان نسخه‌های «امنیت اطلاعات»

{{حق تکثیر مشکوک}}
 
هم‌زمان با گسترش به‌کارگیری رایانه‌های شخصی و مطرح شدن شبکه‌های رایانه‌ای و به دنبال آن اینترنت(بزرگترین شبکه‌ی جهانی)،حیات رایانه‌ها و کاربرانشان دسخوش تغییراتی اساسی شده است. کاربران رایانه به منظور به‌کارگیری دستاورد‌ها و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات،ملزم به رعایت اصولی ویژه و مورد اهمیت قرار دادن(یا توجه کردن) همه‌ی مولفه‌های تاثیر گدار در تداوم ارائه خدمت در یک سامانه ی رایانه ای می‌باشند
 
امنیت اطلاعات و ایمن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای از جمله این مؤلفه‌ها بوده که نمی‌توان آن را مختص یک فرد یا سازمان در نظر گرفت. پرداختن به مقوله '''[[امنیت اطلاعات]]''' و ایمن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای در هر کشور، مستلزم توجه همه کاربران صرفنظر از موقعیت شغلی و سنی به جایگاه امنیت اطلاعات و ایمن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای بوده و می‌بایست به این مقوله در سطح کلان و از بعد منافع ملی نگاه کرد. وجود ضعف امنیتی در شبکه‌های رایانه‌ای و اطلاعاتی، عدم آموزش و توجیه صحیح همه کاربران صرف نظر از مسئولیت شغلی آنان نسبت به جایگاه و اهمیت امنیت اطلاعات، عدم وجود دستورالعمل‌های لازم برای پیشگیری از نقایص امنیتی، عدم وجود سیاست‌های مشخص و مدون به منظور برخورد مناسب و بموقع با اشکالات امنیتی، مسائلی را به دنبال خواهد داشت که ضرر آن متوجه همه کاربران رایانه در یک کشور شده و عملاً زیرساخت اطلاعاتی یک کشور را در معرض آسیب و تهدید جدی قرار می‌دهد.
۴

ویرایش