تفاوت میان نسخه‌های «سوار زره‌پوش»

جز
ویرایش متن.
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (ویرایش متن.)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
[[پرونده:Ancient Sasanid Cataphract Uther Oxford 2003 06 2(1).jpg|بندانگشتی|300px|بازآفرینی سوار زره پوش عصر ساسانی که سرتاسر بدن سوار و اسب با [[جوشن]] پوشانده شده است.]]
[[پرونده:ParthianCataphract.JPG|بندانگشتی|250px|زره پوش (کاتافراکت) [[پارتی]] در نبرد با یک شیر. [[موزه بریتانیا]]]]
'''سواران زره پوشزره‌پوش''' یا '''کاتافراکت‌ها''' {{به یونانی|κατάφρακτος}} سوارهسواره‌نظام نظام سنگین اسلحهسنگین‌اسلحهٔ زبده‌ای بودند که وظیفهوظیفهٔ اصلی‌شان در همدرهم شکستن پیاده نظامپیاده‌نظام و از بینازبین بردن آرایش سواره نظام‌هایسواره‌نظام‌های سبک بودبود، هر چند کههرچندکه ممکن بود گاهی به عنوانبه‌عنوان نیروهای تهاجمی نیز به کاربه‌کار گرفته شوند. برخی مورخان آن‌هاآنها را اولین شهسواران ([[شوالیه]]‌های) دنیا می‌دانندمی‌دانند، چرا کهچراکه از زره‌های سنگین و براق اشرافی بهره می‌بردند. ایرانیان به مدتبه‌مدت حدود ۱۲۰۰ سال از دوران باستان تا قرون وسطی، از شهسواران زره پوشزره‌پوش بهره بردندبردنند.
 
سواران زرهز‌ه پوش با [[شوالیه]]‌ها در [[سده‌های میانه]] تفاوتی داشتند و آن این بود که ایشان دارای آن نقش اجتماعی آیندهٔ شوالیه‌ها نبودند. در تاریخ، [[هخامنشیان]]، [[اشکانیان]]، [[سرمتی]]‌ها، [[ساسانیان]]، [[ارمنستان|ارمنی‌ها]]، [[سلوکیان]]، [[پرگامون]]‌ [[دودمان هان]] ، [[دودمان یوآن]] و [[بیزانس]]ی‌ها از سواران زره‌پوش بهره می‌برده‌اند.
 
== واژه‌شناسی ==
۴۵۵

ویرایش