تفاوت میان نسخه‌های «بحث:مردم‌شناسی»

(نوشتار یا نثر)
 
==نوشتار یا نثر==
 
نوشتار یا نثر یعنی نحوه استفاده از واژگان و چینش آنها برای بیان منظور نویسنده که در درک بهتر و بیان شیوا تر یک متن بسیار مهم است. وقتی متنی با بهره‌گیری از واژگانی سنگین و یا نحو و شیوه نگارش نا روانناروان نوشته شود، ضمن اینکه خواننده را خسته می‌کند مفهوم دقیق نوشته را نیز به او انتقال نمی‌دهد. یکی از مواردی که باعث این مشکل می‌گردد ترجمه یک متن از زبانی به زبان دیگر است. وقتی مترجم می‌کوشد نسبت به متن اصلی بسیار وفادار باشد و حتی بسیاری از جمله‌ها را واژه به واژه ترجمه می‌کند، غالباً جمله در زبان دوم نامفهوم و سخت می‌گردد. به عقیده‌ی من متن مقاله مردم‌شناسی بسیار علمی است و روی آن کارشده است ولی نوشتار(نثر) آنمتن یاد شده شیوا و رسا نیست و خواننده را خسته می‌کند.
 
‍‍‍‍سید فواد میراسکندری ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ ساعت ۸:۵۵