تفاوت میان نسخه‌های «خزه»

۶۸ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز (افزودن سریع رده «مقاله‌های دانشنامه رشد» (با استفاده از رده‌ساز))
برچسب: افزودن فضای خالی زیاد(AF)
 
این گیاهان بر روی زمین میخزند به همین دلیل به آنها خزه گیان میگویند.این گیاهان آوند ندارندوریشه ساقه وبرگ واقعی ندارند.به دلیلنداشتن آوندانتقال مواداز طریق پدیده ی انتشار (سلول به سلول)صورت میگیرد.به دلیل همین دلیل اندازه ی آنها اغلب از چند میلیمتر تا چند سانتیمتر تغییر میکند.به جایه ریشه کرک هایی دارند که شبیه تارهای کشنده ی ریشه هایه معمولی است وبه آن ها ریزوئیدمیگویند برروی محور ساقه مانندخزه ها ضمائمی برگ ماننددیده میشود که شباهت ساختمانی با برگ و ساقه ی گیاهان دیگر ندارد.
خزه ها زیستگاه های متفاوتی دارند در نقاط جنگلی و نواحی نسبتا مرطوب روی شاخه ها وتنه ی درختان زنده وروی درختان افتاده همچنین در مرداب ها و گاهی در روی خاک های نسبتاخشک زندگی کنند خزه ها در مواقومند به طوری که دماهای خیلی متفاوت و تغییرات رطوبت را به خوبی تحمل میکنند.خزه ها گل و دانه ندارند و علاوه بر تولید هاگ میتوانند به روش جنسی و یا قطعه قطعه شدن نیز تولیدمثل کنند .هاگ های خزه ها در هاگدان هایی کپسول مانند قرار دارند که راس گیاه میباشند نوشته :امیرحسین رشیدی
کاربر ناشناس