فهرست راسته‌های گیاهی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: ویرایش جزئی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
* [[گل‌سپاسی‌سانان]] (Gentianales)
 
* [[میخک‌سانان]] (Caryophyllales)
 
 
 
 
* [[آب‌ستاره‌سانان]] (Callitrichales)
* [[افراسانان]] ([[ناترک‌سانان]]، [[صابون‌هندی‌سانان]]) (Sapindales)
* [[آلاله‌سانان]] (Ranunculales)
* [[انجیلی‌سانان]] (Hamamelidales)
* [[بادنجان‌سانان]] (Solanales)
* [[بارهنگ‌آبی‌سانان]] (Alismatales)
* [[باقلاسانان]] (Fabales)
* [[چمن‌سانانبرگ‌بوسانان]] (PoalesLaurales)
* [[خواجه‌باشی‌سانان]] (Dipsacales)
* [[برگ‌شاخ‌سانان]] (Ceratophyllales)
* [[برگ‌بیدسانان]] (Commelinales)
* [[برگ‌شاخ‌سانان]] (Ceratophyllales)
* [[بادمجان‌سانان]] (Sonalales)
* [[نعناسانان]] (Lamiales)
* [[چنارسانان]] (Malpighiales)
* [[راش‌سانان]] (Fagales)
* [[ناترک‌سانان]]، [[صابون‌هندی‌سانان]] (Sapindales)
* [[خاس‌سانان]] (aquifoliales)
* [[پنیرک‌سانان]] (Malvales)
* [[تمیس‌سانان]] (Dioscoreales)
* [[زرآوندسانان]] (Aristolochiales)
* [[آلاله‌سانانجگن‌سانان]] (RanunculalesCyperales)
* [[چنارسانان]] (MalpighialesPlatanales))
* [[خاراشکن‌سانان]] (Saxifragales)
* [[خاس‌سانان]] (aquifoliales)
* [[خرمالوسانان]] (Ebenales))
* [[خلنگ‌سانان]] (Ericales)
* [[خواجه‌باشی‌سانان]] (Dipsacales)
* [[دولپه‌های ابتدایی]] (proteales)
* [[راش‌سانان]] (Fagales)
* [[بارهنگ‌آبی‌سانان]] (Alismatales)
* [[زرآوندسانان]] (Aristolochiales)
* [[کرفس‌سانان]] (Apiales)
* [[زغال‌اخته‌سانان]] (Cornales)
* [[زنجبیل‌سانان]] (Zingiberales)
* [[سوسن‌سانان]] (Liliales)
* [[شقایق‌سانان]] (Papaverales)
* [[شمعدانی‌سانان]] (Geraniales)
* [[صندل‌سانان]] (Santalales)
* [[قاشق‌واش‌سانان]] (Alismatales)
* [[کاسنی‌سانان]]، میناسانان (Asterales)
* [[کدوسانان]] (Cucurbitales)
* [[کرفس‌سانان]] (Apiales)
* [[کلم‌سانان]] (Brassicales)
* [[سوسن‌سانانگزنه‌سانان]] (LilialesUrticales))
* [[گل‌سپاسی‌سانان]] (Gentianales)
* [[برگ بوسانان]] (Laurales)
* [[گلسرخ‌سانان]] (Rosales)
* [[گندم‌سانان]]، [[چمن‌سانان]] (Poales)
* [[گوشوارک‌سانان]] (Celasterales)
* [[مارچوبه‌سانان]] (Asparagales)
* [[مالپیگی‌سانان]] (Malpighiales)
* [[موردسانان]] (Myrtales)
* [[میخک‌سانان]] (Caryophyllales)
* [[نعناسانان]] (Lamiales)
 
 
== منابع ==
*برابرهای فرهنگستان زبان فارسی. فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان ـ دفتر ششم. بخش اوّل: فارسی. تهران: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸.
*برابرهای فرهنگستان زبان فارسی. فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان ـ دفتر هفتم. بخش اوّل: فارسی.
 
[[رده:گیاه‌شناسی]]
۱۶۰٬۰۶۲

ویرایش