تفاوت میان نسخه‌های «ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: افزودن {{ جعبه مشخصات کتاب | نام_کتاب = | نام = | نام_تصویر = | توضیح_تصویر = | نویسنده = | مترجم = | ویراستار = | به کوشش = | طرح جلد = | ناشر =)
''' ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا ''' اثر [[امير پرويزاميرپرويز پویان]] ، از بنیانگذارانبنیان‌گذاران و نظریهنظریه‌پردازان پردازان[[سازمان فداييانچریک‌های فدایی خلق ایران]] است.
{{ جعبه مشخصات کتاب | نام_کتاب = | نام = | نام_تصویر = | توضیح_تصویر = | نویسنده = | مترجم = | ویراستار = | به کوشش = | طرح جلد = | ناشر = | محل انتشارات = | نوبت چاپ = | نخستین چاپ = | آخرین چاپ = | تعداد جلد = | شمارگان = | تعداد صفحات = | عنوان به زبان اصلی = | زبان اصلی = | توضیح = | کتاب‌خانهٔ ملی ایران = | شابک = }}
''' ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا ''' اثر [[امير پرويز پویان]] ، از بنیانگذاران و نظریه پردازان فداييان است.
 
پویان در این مقاله ،مقاله، که نخستین اثر تئوريك يك [[مارکسیست]] ایرانی پیرامون [[مبارزه مسلحانه]] بودبود، ، بی تحرکیبی‌تحرکی و انفعال گروه‌هایی را که صرفا به مبارزه سیاسی اعتقاد داشتند ،داشتند، مورد حمله قرار داد. او این انفعال را '' تئوری بقا '' نامید و خواستار مبارزه مسلحانه شد.
پویان در توضیح اين که چرا [[طبقه کارگر]] علیه رژیم به پا نمی خیزد ،خیزد، [[تز]] '' دو مطلق '' را پیش کشید ،کشید، به این معنا که قدرت فائق حکومت از يك سو و فقدان کلی سازمان طبقه کارگر از سوی دیگر ،دیگر، وضعی را ایجاد کرده است که در آن قدرت مطلق با ضعف مطلق روبروست . از نظر پویان ،پویان، مبارزه مسلحانه می بایستمی‌بایست این جو را در هم می شكستمی‌شكست و به ایجاد يك پیشاهنگ و کسب پیروزی منجر می‌شد .
 
 
== منابع ==
#* شورشیان آرمانخواه _- ناکامی چپ در ایران _ایران، مازیار بهروز
 
[[رده:کتاب‌ها]]
[[رده:چپ‌گرایی]]
[[رده:چپ‌گرایی در ایران]]
۱٬۰۵۴

ویرایش