تفاوت میان نسخه‌های «حقوق مالی»

جز
ربات: تبدیل ه‌ی به هٔ
جز (ربات: تبدیل ه‌ی به هٔ)
حقوقی است که اجرای آن مستقیما برای دارنده یدارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می گردد،مثل کسی که متعهد است پنج تن آهن ساختمانی به دیگری بدهد .
در حقیقت دعاوی مالی همواره به طور مستقیم دارای آثار مالی است.
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش