تفاوت میان نسخه‌های «بم‌تار»

۳۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
برچسب
(صفحه‌ای جدید با 'بم تار یا تارباس سازی است شبیه تار که معمولا دسته آن چند سانتی متر بلند تر و کاسه ط...' ایجاد کرد)
 
(برچسب)
{{بدون منبع}}
بم تار یا تارباس سازی است شبیه تار که معمولا دسته آن چند سانتی متر بلند تر و کاسه طنینی آن اندکی پر حجم تراز تار است. این ساز توسط علینقی وزیری برای استفاده در ارکستر ابداع شده استشده‌است. کلنل وزیری چهار نوع صدا دهی برای تار ابداع کرده که از بین آنها بم تار هنوز هم به کار می رودمی‌رود. این ساز سه رشته سیم دارد که قطر آن هاآن‌ها از سیم هایسیم‌های متعارف تار بیشتر است. معمولا پوست روی نقاره برداشته می شودمی‌شود و برای نوازندگی آن از مضراب هاییمضراب‌هایی با جنس شاخ یا استخوان استفاده می گرددمی‌گردد.