باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
براي تحصيلات تكميلي به شهر قم مهاجرت نمود.<br />
از اساتيد ايشان مي توان از آيت الله بروجردي،‌امام خميني،‌آيت الله مشكيني نام برد.<br />
===== فعاليت هاي قبل از انقلاب =====<br />
<br />
سيد يونس عرفاني با تحصيل در حوزه علميه قم با بسياري از بزرگان آشنا شد. روابط عمومي بالا و تعاملات اجتماعي از او چهره اي دوست داشتنس و ماندگار به جا گذاشته است.<br />
دوستي و ارتباط با علما و روحانيون ايراني و خارجي كه در شهر قم تحصيل و يا تردد مي كردند باعث شناخته شدن آيت الله عرفاني در بيشتر ممالك اسلامي شد. سخنراني در دانشگاه الازهر مصر و مباحثه با علما و روحانيون شيعه و اهل تسنن از او چهره اي تقريبي به يادگار گذاشته است. <br />
۳۰

ویرایش